ประวัติผู้สอน

ชื่อ นาย ชวลิต  หวังดี  ชื่อเล่น ยุบ

ที่อยู่ 67 หมู่ 5 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

เกิด 27 เมษายน พ.ศ. 2535 อายุ 1 ปี 4 เดือน

เบอร์ที่สามารถติดต่อได้  08-5982-3023

มีพี่น้อง 3 คน เป็นลูกคนที่ 2

ประวัติการศึกษา  จบประถมจาก โรงเรียน เจริญดีวิทยา

จบมัธยมจาก โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา

จบระดับมัธยมด้วยเกรดเฉลี่ย 3.10 ของสาขาทั่วไป

กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์เอกการปกครอง

Advertisements